Czynne
Pon.- Pt. od 6:00 do 20:00
Sob. od 6:00 do 16:00

Istebna-Dzielec 1641
43-470, Istebna

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Market Budowlany "BAZA" s.c. Zbigniew Polok, Jan Waszut z siedzibą w Istebnej, 43-470 Istebna 1641, kontakt: nr telefonu + 48 338556595, mail biuro@marketbaza.pl, NIP: 5482659845, REGON 242942996, zwana Market Baza.

  2. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie sklepu i siedziby firmy oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  umów; podmiotom serwisującym, IT, firmie ochroniarskiej.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane tj. 7 dni. W uzasadnionych wypadkach na wniosek uprawnionych organów, przez okres dłuższy.

  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a w określonych sytuacjach prawo do ich, usunięcia, przenoszenia.

  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 7 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

  8. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich przetwarzania skutkuje brakiem możliwości przebywania na obszarze objętym monitoringiem.

Kontakt

Market Budowlany Baza
43-470 Istebna
ul. Istebna-Dzielec 1641
NIP: 548-265-98-45
*pola obowiązkowe
Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA. Obowiązuje Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług Google.
Przejdź na naszego facebooka